Որակավորման քննություն <Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում> մասնագիտությունից

14/06/2019