Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական պետական ուսումնարանի 96 շրջանավարտի հանձնվեց ավարտական դիպլոմ

28/07/2022