Բաց դաս <Ինչպես ենք խոսում հայերեն> խորագրով

Սույն թվականի փետրվարի 27-ին՝ ժամը 1500-ին, <Համակարգիչների շահագործում՝ օպերատոր համակարգիչների> միամյա կուրսում կանցկացվի բաց դաս՝ հայոց լեզու և խոսքի մշակույթի հիմունքներ առարկայից՝ <Ինչպես ենք խոսում հայերեն> խորագրով:

Հումանիտար մեթոդմիավորում