Վիկտորինա «Քիմիան և հարակից գիտությունները» խորագրով

2016 թվականի նոյեմբերի 16-ին  քիմիա առարկայից կանցկացվի վիկտորինա՝ «Քիմիան և հարակից գիտությունները» խորագրով: 
Մասնակիցներ՝ «Համակարգիչների շահագործում՝ օպերատոր համակարգչի», «Ոսկերչություն՝ ոսկերիչ» առաջին կուրսերի ուսանողներ

 Բնագիտամաթեմատիկական  մեթոդմիավորում