Partenaires

ՀՀ ԿԳ նախարարության « Ընտանիք» մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն ՊՈԱԿ
SPFA Ֆրանսիական բարեգործական կազմակերպություն
Շիրակ Տեխնոլոգիական Ընկերություն
Գյումրու Տեխնոպարկ