Գործնական պարապմունք

15/03/2024

Մասնագիտություն՝ «Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում»
Կուրս ՝III
Դասախոս, արտադրական ուսուցման վարպետ՝ Վ․Բագրատունի
Գործնական պարապմունք-1/ II կիսամյակ
Օր՝ 14.03.2024թ․
Անցկացման վայր՝ Ամասիա համայնք, գյուղ՝ Բյուրակն
Գործընթաց՝
Իրականացվել է 300 լ տարողությամբ ջրատաքացուցիչ կայանի տեղադրում