Ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվություն բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին PDF icon Հաշվետվություն բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին.pdf
Ծրագրային ցուցանիշներ PDF icon Ծրագրային ցուցանիշներ.pdf
Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումներ PDF icon Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումներ.pdf
Դրամական միջոցների հոսքեր PDF icon Դրամական միջոցների հոսքեր.pdf
Բյուջետային ծախսեր և բյուջետային պարտքեր PDF icon Բյուջետային ծախսեր և բյուջետային պարտքեր.pdf