Ուսանող

ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական պետական ուսումնարանի 2019-2020 ուսումնական տարվա

Ուսանողական խորհրդի կազմ

 1. Սարիբեկյան Գոհար Սմբատի - նախագահ /«0611.01.01.4 Համակարգիչների շահագործում՝ օպերատոր համակարգչի» երկրորդ կուրս/
 2. Գևորգյան Զոհրաբ Արամինախագահի տեղակալ /«1013.03.01.4 Խոհարարական գործ՝ խոհարար» առաջին կուրս/
 3. Խումարյան Կարինե Ստեփանիխորհրդի քարտուղար /«0611.01.01.4 Համակարգիչների շահագործում՝ օպերատոր համակարգչի» երկրորդ կուրս/
 4. Սիմոնյան Հովհաննես Սարիկի – անդամ /«0714.11.01.4 Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում-ռադիոմեխանիկ՝ ռադիոհեռուստատեսային սարքավորումների նորոգման և սպասարկման» երրորդ կուրս/
 5. Գասպարյան Սարգիս Հովիկի - անդամ /«0214.01.01.4 Ոսկերչություն՝ ոսկերիչ» երրորդ կուրս/
 6. Հարությունյան Ռուզաննա Սամվելի - անդամ /«0611.01.01.4 Համակարգիչների շահագործում՝ օպերատոր համակարգչի» երրորդ կուրս/
 7. Հակոբյան Դիանա Սուրենի - անդամ/«1012.01.03.4 Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում՝ վարսահարդար» երրորդ կուրս/
 8. Վարդևանյան Մարիամ Արշալույսի - անդամ /«1012.01.03.4 Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում՝ վարսահարդար» երկրորդ կուրս/
 9. Գևորգյան Իրինա Գևորգի- /«1013.03.01.4 Խոհարարական գործ՝ խոհարար» երկրորդ կուրս/
 10. Տրդատյան Աշոտ Էդուարդի - անդամ /«0214.01.01.4 Ոսկերչություն՝ ոսկերիչ» երկրորդ կուրս/
 11. Թորոսյան Նարինե Գագիկի – անդամ /«1013.03.01.4 Խոհարարական գործ՝ խոհարար» առաջին կուրս/
 12. Եղոյան Սերոբ Արմենակի – անդամ /«0714.11.01.4 Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում-ռադիոմեխանիկ՝ ռադիոհեռուստատեսային սարքավորումների նորոգման և սպասարկման» առաջին կուրս/
 13. Ղազար Ալէքսան Հարութի – անդամ /«0214.01.01.4 Ոսկերչություն՝ ոսկերիչ» առաջին կուրս/
 14. Սարգսյան Ռաֆիկ Ռոմիկի – անդամ /«0213.01.05.4 - Գեղանկարչություն և քանդակագործություն՝ փորագրող՝ փայտյա գեղարվեստական իրերի» առաջին կուրս/
 15. Գալստյան Ազատ Արտյոմի – անդամ /«0611.01.01.4 Համակարգիչների շահագործում՝ օպերատոր համակարգչի» առաջին կուրս/
 16. Ճղրիկյան Վարդուհի Մեխակի – անդամ /«1012.01.03.4 Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում՝ վարսահարդար» առաջին կուրս/

 

 
 
 
 
 
Հաշվետվություն

ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ի ուսանողական խորհրդի  կատարած աշխատանքների վերաբերյալ

2019-2020 ուսումնական տարվաառաջին կիսամյակի ընթացքում ըստ աշխատանքային պլանի՝ ուսխորհուրդն իրականացրել է նախատեսված բոլոր աշխատանքները:

Տարվա ընթացքում անցկացվել է 9 նիստ՝ ութ հերթական, մեկ արտահերթ:

Նիստերի ընթացքում քննարկվել են ուսանողներին հուզող մի շարք հարցեր և խնդիրներ, կայացվել են համատեղ որոշումներ՝ ուսումնարանում ուսանողների առօրյան հետաքրքիր կազմակերպելու նպատակով:

Ուսանողական խորհուրդը, առաջին կիսամյակում համագործակցելով մեթոդմիավորումների, ծնողխորհրդի հետ, մասնակցել է տարաբնույթ միջոցառումների, նախաձեռնել և իրականացրել մի շարք ծրագրեր, որոնք խթանել են ուսանողների հայրենասիրական, բարոյահոգեբանական, ֆիզիկական, գեղագիտական դաստիարակությունը:

2020 թվականին ուսխորհրդի հերթական նիստերում քննարկվել են Հայրենական Մեծ պատերազմի հաղթանակի 75-ամյակին, Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օրվան և հիմնադրաման 50-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումների վերաբերյալ ուսանոների առաջարկությունները, 2020 թվականին ուսխրհրդի կողմից կազմակերպվող ՀՀ Անկախության տոնին նվիրված միջոցառումները:

2020 թվականի մարտի 18-ի թիվ 6 առցանց նիստում քննարկվել է ԿԳՄՍ նախարարի թիվ  02/08.1/6181-20 գրության՝ «Արի պարի Քոչարի» ֆլեշմոբ-միջոցառման անցկացման վերաբերյալ մի շարք կազմակերպչական հարցեր: Հանձնարարվել է ուսխորհրդի նախագահ Գոհար Սարիբեկյանին կազմակերպել ուսանողների ակտիվ մասնակցությունը ֆլեշմոբի նախապատրաստական աշխատանքներին, ծանոթանալ կայքի հետ, առցանց սովորել «Քոչարի» պարի շարժումները:

Ուսանողական խորհրդի նախագահ՝ Գոհար Սարիբեկյան

«Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ի ուսխորհուրդը հիմնադրվել է 2009թ-ի նոյեմբերի 25-ին: Ուսխորհրդի առաջին նախագահը եղել է Կ. Վարդերեսյանը,    քարտուղարը՝   Օ. Բերբերյանը:

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՆՐՈՒՅԹԻ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ